Tạo các icon hay text nhảy múa ngẫu nhiên AS 1.0

In
Xem kết quả: / 113
Bình thườngTuyệt vời 

Chào cả nhà hôm này mình sẽ hoàn thành bài Tut này, Sorry mọi người vì đã để mọi người chờ lâu.

Chúng ta bắt đầu nhé.

Bước 1:

Mở phần mềm Flash tạo 1 file làm việc mới, sau đó bạn mở cửa sổ Properties bằng cách vào Window > Properties hoặc nhấn (Ctrl +F3), Sau đó bạn Click vào Edit như hình dưới để điều chỉnh code thành AcctionScript 1.0:

OK vậy là xong bước lựa chọn loại AcctionScript nào.

Bước 2:

Bạn hãy kiếm khoảng 5 hình ảnh logo hoặc Icon hay bất cứ thứ gì, mình sẽ làm mẫu với 5 logo nổi tiếng nhé.

Bước 3:

Sau khi bạn đã có các logo, chúng ta tiến hành Import nó vào trong Flash bằng cách chọn trên thanh menu: File > Import > Import to Stage... Hoặc nhấn (Ctrl + R) -> chọn các file logo của bạn và nhấn OK. Tiếp sau đó nhấn F8 để Convert ảnh logo bạn vừa Import vào thành dạng MovieClip. Click vào MovieClip bạn vừa tạo và đặt tên cho nó là char như hình dưới, Nhấn tiếp F8 1 lần nữa để tiếp tục convert nó thành 1 MovieClip nữa và đặt tên cho MovieClip này là aloflash_mc

Vậy là ta có 2 MovieClip, 1 MovieClip tên là aloflash_mc và 1 MovieClip bên trong là char

Bước 4:

Nhấp đúp 2 lần để vào MovieClip bạn vừa tạo ở trên. (nó sẽ là những ảnh logo mà bạn Import vào). Như hình dưới bạn thấy chỗ vùng mình khoanh đỏ có nghĩa là bạn đã vào trong MovieClip char và trong MovieClip aloflash_mc tương ứng với hình là Symbol1Symbol2.

Và thanh này tương tự như thanh định hướng trên website nó cho ta biết ta đang ở vị trí nào trong Flash. Ví dụ trên web aloflash.com bạn đang xem thanh định hướng sẽ như hình bên dưới, mình ví dụ minh họa để các bạn dễ hiểu và biết nó có tác dụng gì:

OK. Giờ các bạn Click lần lượt vào Frame 2 đến Frame 5 nhấn phím F6 . Mục đích để nhân Frame 1 lên làm 5 lần như hình dưới:

Giờ bạn click trở lại Frame 1, xóa bớt 4 logo đi để lại 1 logo sau đó click vào logo rồi nhấn F8 để Convert nó trở thành dạng button, nếu bạn muốn khi người dùng Click vào logo mà họ xem file flash của bạn sẽ nhẩy đến 1 link mới thì bạn có thể chèn code link vào trong button logo này, tương tự như vậy Click vào Frame 2 cũng xóa đi 4 logo để lại 1 logo và cứ như vậy cho đến Frame 5. Túm lại: Ý nghĩa của việc này là để mỗi Frame có 1 logo khác nhau. Sau khi hoàn thành xong vậy là ta đã có 5 Frame mỗi Frame là 1 button với những logo khác nhau.

Bước 5:

Chúng là sẽ quay ra MovieClip Char để làm tiếp, bằng cách Click vào chữ Symbol2 như hình dưới:

Click vào MovieClip char nhấn F9 để mở bảng AcctionScript hoặc chuột phải chọn Acctions bạn chèn vào đoạn code sau:

onClipEvent (load)
{
    L = new Array(0, 120, 120, 0, 0, 100);
    p = new Array();
    v = new Array();
    accel = 20;
    slow = 1.800000E+000;
    this._x = widthOfCanvas / 2;
    this._y = heightOfCanvas / 2;
}
onClipEvent (enterFrame)
{
    p[1] = this._xscale;
    p[2] = this._yscale;
    p[3] = this._x;
    p[4] = this._y;
    p[5] = this._alpha;
    for (i = 1; i <= 5; i++)
    {
        v[i] = (v[i] + (L[i] - p[i]) / accel) / slow;
    } // end of for
    this._xscale = this._xscale + v[1];
    this._yscale = this._yscale + v[2];
    this._x = this._x + v[3];
    this._y = this._y + v[4];
    this._alpha = this._alpha + v[5];
//Nếu bạn muốn các logo bớt trong suốt đi thì bạn cộng thêm dòng này sau v[5] với giá trị là 10 nhé (thay dòng này bằng: this._alpha = this._alpha + v[5] +10;
}

Đóng bảng AcctionScript hoặc nhấn F9 để tắt.

Giờ bạn Click vào Frame thứ 75 và nhấn F5 như kết quả ở hình bên dưới:

Sau đó bạn Click vào button New layer để tạo 1 layer mới như hình dưới:

Trên layer mới tạo này bạn click lần lượt vào các Frame 1,2,375 và nhấn F6. Như hình dưới:

Giờ bạn Click vào lần lượt từng Frame 1,2,375 nhấn F9 để mở bảng AcctionScript và chèn lần lượt vào đó những đoạn code sau:

Ở Frame 1 bạn chèn đoạn code này:

L = new Array();

Ở Frame 2 bạn chèn đoạn code này:

char.L[3] = widthOfCanvas * Math.random();
char.L[4] = heightOfCanvas * Math.random();
this.gotoAndPlay(random(this._totalframes - 3) + 3);

Ở Frame 3 bạn chèn đoạn code này:

char.L[3] = widthOfCanvas * Math.random();
char.L[4] = heightOfCanvas * Math.random();

Và ở Frame 75 bạn chèn đoạn code này:

char.L[1] = -MaxOfXscale + MaxOfXscale * 2 * Math.random();
char.L[2] = -MaxOfYscale + MaxOfYscale * 2 * Math.random();
char.L[5] = (char.L[2] + 600) / 10;
gotoAndPlay(3);

OK. vậy là xong ở MovieClip char tương ứng là Symbol 1.

Bước 6:

Giờ chúng ta sẽ chuyển qua MovieClip aloflash_mc tương ứng với Symbol 2 để tiến hành làm tiếp, Bạn click vào Scene 1 như hình dưới:

Vậy là chúng ta đã ra ngoài Symbol 2 tương ứng với MovieClip aloflash_mc, bạn hãy tạo 1 layer mới như cách ở trên. Click vào Frame đầu tiên nhấn F9 hoặc chuột phải chọn Actions như hình dưới:

Bạn chèn vào đoạn code sau:

numOfText = 10;
_global.widthOfCanvas = 450; //chiều rộng file Flash của bạn
_global.heightOfCanvas = 320; //Chiều dài file flash của bạn
_global.MaxOfXscale = 200;
_global.MaxOfYscale = 200;
wmc._visible = false;
Stage.scaleMode = "noScale";
for (i = 1; i <= numOfText; i++)
{
    duplicateMovieClip("aloflash_mc", i, i);
    this[i].char.gotoAndStop(random(this[i].char._totalframes) + 1);
} // end of for

Vậy là chúng ta đã hoàn thành bài tập này.

bạn thử nhấn Ctrl +Enter để xem kết quả nhé.

Chúc các bạn vui vẻ và thành công với bài tập này. See you !

Download

Share