Tạo chữ chạy theo chuột AS2

In
Xem kết quả: / 64
Bình thườngTuyệt vời 

Hi, chào các bạn mình xin hướng dẫn các bạn làm hiệu ứng chữ bay theo chuột nhé, khi nào rảnh mình sẽ làm luôn tut quả tạ bay theo chuột dạng dây chun. :D

Chúng ta bắt tay vào thôi nhỉ.

Bước 1: 

Tạo 1 file tài liệu flash mới Ctrl + N chọn loại Action Script 2.0 nhé.

Bước 2: 

Sử dụng công cụ Text Tool (T) chọn loại Dynamic Text tùy theo file flash của bạn mà chọn màu text cho phù hợp ví dụ như hình dưới là mình cọn màu đỏ rồi click vào phần hiển thị của flash như hình:

Bạn thấy cái hình vuông nhỏ mình khoanh tròn ở hình trên không, bạn nháy đúp vào đó nhé, cái phần text nó sẽ được như hình dưới này:

Nó đã chuyển thành hình tròn và vùng text đã ngắn đi.

Giờ bạn đặt tên cho text này là _txt như hình dưới:

Thế là ta xong công đoạn tạo phần để gọi text vào.

Bước 3:

Bạn sử dụng công cụ Selection Tool (V) click vào text vừa tạo rồi nhấn F8 để Convert nó thành dạng MovieClip nhé. Rồi đặt tên cho MovieClip này là: _mc nhé, như hình dưới:

Chúng ta đã xong giai đoạn thiết kế, giờ đến phần code.

Bước 4:

Tạo 1 layer mới Click vào frame đầu tiên ở layer mới này, nhấn phím F9 để mở bảng ActionScript và nhập vào đoạn code sau:

 

function mcxy(_mc, a, b)
{
    _mc.vx = _mc.vx + (a - _mc._x) * 5.000000E-001;
    _mc.vy = _mc.vy + (b - _mc._y) * 5.000000E-001;
    _mc.vx = _mc.vx * 5.000000E-001;
    _mc.vy = _mc.vy * 5.000000E-001;
    _mc.vx = _mc.vx + 4;
    _mc._x = _mc._x + _mc.vx;
    _mc._y = _mc._y + _mc.vy;
} // End of the function
txt_array = ["a", "l", "o", "f", "l", "a", "s", "h"];
for (j = 0; j < 8; j++)
{
    _mc.duplicateMovieClip("_mc" + j, j + 100);
    this["_mc" + j]._txt.text = txt_array[j];
    this["_mc" + j]._txt.autoSize = true;
    this["_mc" + j]._txt.selectable = false;
    this["_mc" + j].vx = this["_mc" + j].vy = 0;
} // end of for
onEnterFrame = function ()
{
    mcxy(_mc0, _xmouse, _ymouse);
    for (j = 1; j < 8; j++)
    {
        mcxy(this["_mc" + j], this["_mc" + (j - 1)]._x, this["_mc" + (j - 1)]._y);
    } // end of for
};

Trong đó bạn chú ý những phần này:

txt_array = ["a", "l", "o", "f", "l", "a", "s", "h"]; Bạn muốn hiển thị text nào thì bạn thêm trong dấu ngoặc [ ] nhé, như mình chọn là chữ aloflash, mỗi ký tự sẽ nằm trong dấu ngoặc kép và phân cách nhau bởi dấu phẩy. Bạn hãy đến số ký tự, ở đây ta có 8 ký tự.

Thì tương ứng trong phần vòng lặp for bạn đặt giá trị phù hợp:

for (j = 0; j < 8; j++) ý nghĩa của nó là j: số ký tự ở đây j=0; j<8 nghĩa là từ 0 đến 8 sẽ có 8 ký tự (nôm na là vậy của bạn là 9 ký tự thì thay j<9; nhé).

Ok như vậy là ta đã hoàn thành bài tập này rồi. 

Kết quả:

Giờ còn chần chừ gì mà không nhấn Ctrl + Enter xem kết quả của bạn.

Chúc các bạn thành công.

aloflash.com

Download

Share