Flash tuyết rơi di chuyển theo con chuột AS2

In
Xem kết quả: / 62
Bình thườngTuyệt vời 

Sắp đến mùa giáng sinh rồi hẳn ai cũng háo hức chờ đón, vậy thời gian này các bạn có thể tự làm cho mình những tấm thiệt bằng flash mà hiệu ứng tuyết rơi thì không thể thiếu rồi.

Với hiệu ứng này nó có đặc điểm khá hay là khi di chuột vào flash các bông tuyết sẽ rơi theo hướng di chuột của bạn.

Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ.

Bài tập này rất đơn giản, nó không đòi hỏi phải thiết kế gì để ra hiệu ứng này mà bạn chỉ cần chèn đoạn code này vô flash là OK.

Đầu tiên các bạn tạo 1 file flash mới Ctrl + N chọn loại ActionScript 2.0, nhấn Ctrl + J để mở bảng Document Properties thiết lập các thông số theo ý của bạn.

Click vào Frame thứ nhất nhấn F9 để mở bảng ActionScript và chèn vào đoạn code sau:

beginFill(0, 100);
lineTo(Stage.width, 0);
lineTo(Stage.width, Stage.height);
lineTo(0, Stage.height);
endFill();
MovieClip.prototype.createSnow = function ()
{
    this.clear();
    this.lineStyle(2 + 3 * Math.random(), 16777215, 50 + 50 * Math.random());
    this.x = 50 * (Math.random() - Math.random());
    this.moveTo(this.x, 0);
    this.lineTo(this.x, 5.000000E-001);
    this.speed = 2 + 6 * Math.random();
    this.spin = 7 * (Math.random() - Math.random());
    this.wind = 3.000000E-002 * Math.random();
    this._x = Stage.width * Math.random();
    this._y = -20;
};
for (i = 0; i < 300; i++)
{
    _root.createEmptyMovieClip("mc" + i, i).createSnow();
    _root["mc" + i]._y = Stage.height * Math.random();
    _root["mc" + i].onEnterFrame = function ()
    {
        this._y > Stage.height + 30 ? (this.createSnow()) : (this._y = this._y + this.speed);
        this._x < -10 ? (this._x = Stage.width + 10) : (this._x = this._x % (Stage.width + 10));
        this._rotation = this._rotation + this.spin;
        this._x = this._x + this.wind * (_root._xmouse - Stage.width / 2);
    };

Trong đó: for (i = 0; i < 300; i++) Số 300 là số bông tuyết sẽ có trong flash của bạn, nếu flash của bạn nhỏ có thể giảm đi, còn flash của bạn to thì có thể tăng số bông tuyết lên.

Như vậy là xong rồi. Thử nhấn Ctrl + Enter lên xem kết quả thế nào nhé.

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài làm tuyết rơi khác ở link dưới:

http://aloflash.com/thuc-hanh-flash/actionscript-10-20/506-hieu-ung-tuyet-roi-trong-flash-bang-as.html

http://aloflash.com/thuc-hanh-flash/hieu-ung/504-hieu-ung-tuyet-roi-trong-flash.html

Chúc các bạn thành công.

aloflash.com

Download

Share